En la teràpia energètica Hologràmica s’utilitza la freqüència vibratòria que emeten els colors per provocar una reacció en el cos que mesurarem mitjançant el pols. D’aquesta manera es farà un diagnòstic de la situació de la persona i a la vegada s’aniran desbloquejant i restablint, mitjançant l’energia d’aquets filtres de colors, l’essència de cada persona perquè pugui viure des de la tranquil·litat i el control de la seva pròpia vida. És una forma molt efectiva de reequilibrar l’àmbit físic, emocional i espiritual de cada individu.

Els bloquejos emocionals es manifesten de diferents maneres en el nostre cos i en el nostre caràcter. Aquests bloquejos són energia que no s’ha pogut alliberar de forma correcte perquè a vegades les circumstàncies de la vida no ens permet gestionar les situacions viscudes de la millor manera i es impossible re connectar amb la nostre vibració d’origen natural, la que ens correspondria en un estat sa. És per això que ens trobem amb malalties, dolències de diferents tipus o comportaments emocionals sense harmonia.

Es una teràpia que soluciona de forma molt eficaç l’ansietat, la depressió, l’estrès, els canvis d’humor, la inseguretat, la baixa autoestima, entre d’altres aspectes que dificulten que puguis viure la teva vida plenament.