Técnica de embenatge nascuda a Àsia als anys 70. Consisteix en no reduir la mobilitat total dels músculs per tal de no obstaculitzar la capacitat d’autocuració pròpia de l’organisme, fins arribar a desaparèixer completament el dolor. Les venes adhesives que s’apliquen, tenen múltiples i valuoses característiques tècniques, que fan que una vegada col·locades funcionin com si fossin una segona capa de pell, a la vegada que generen un augmentat de flux sanguini i d’informació constant a la zona que s’ha col·locat. Així doncs el Kinesio Tape és un embenatge que treballa a nivell motor, sanguini, neuronal i que no limita la capacitat de moviment.