És la disciplina de la salut que ofereix una alterativa terapèutica no farmacològica per diagnosticar, prevenir i tractar. Utilitza exercissis terapèutics, la calor, el fred, l’aigua i tècniques manuals per facilitar el desenvolupament, el manteniment i la recuperació de la màxima funcionalitat i mobilitat de la persona.

La fisioteràpia traumatològica és l’especialització de les patologies traumàtiques. El fisioterapeuta pot avaluar i tractar les diverses disfuncions generades per lesions de qualsevol tipus dins l’aparell locomotor, sempre amb la finalitat de recuperar la màxima funcionalitat en el menor temps possible, també treballen per la prevenció de lesions, i readapten a les persones per mantenir un nivell adequat de salut. Per tant aquesta especialitat de la fisioteràpia avarca nombroses àrees del nostre cos. Les lesions que és poden tractar són molt amplies, com fractures, esquinços, luxacions, post i preoperatoris de pròtesis, desbloqueig del diafragma, síndromes miofascials, cicatrius postoperatòries adherides, reforç muscular, tonificació pre i post operatòria, reeducació de la marxa o de l’equilibri, ruptures fibril·lars, treball propioceptiu posterior a lesions, rehabilitació post cirurgia, àlgies articulars….